Dopravní data

Unikátní algoritmus transformuje aktuální a historická data ze silnic a dálnic do ucelených dopravních informací. 

Takže dorazíte bez zpoždění a nehod.

Rozvoj města na základě dat

Dopravní data v reálném čase

Intenzita dopravy, historické přehledy predikce a trendy

Parkovací místa

Dostupnost, management, statistika a monitorování připojených parkovacích míst

Dojezdové vzdálenosti

Časová vzdálenost mezi stanovenými body podložená daty z aktuální reálné dopravy

Dojíždění

Přehled doby strávené na cestě do města zahrnující demografická data

Export dat

Exportování vybraných datasetů aplikacím třetích stran

Vývoj zpracování dat na míru

Propojení datových zdrojů, vyvinutí datových procesorů na míru

transport-data-image

Dopravní data v reálném čase

Traffic modul je složený z mnoha komponent zpracovávající data pro ostatní moduly.

Traffic využívá datových zdrojů jako jsou dopravní sčítače, data z plovoucích vozidel, data z jednotlivých vozidel a signalizační data mobilních operátorů. Data validuje, normalizuje, anonymizuje a analyzuje. Tato surová data pak zprocesuje do hodnotných informací.

Všestranná architektura umožňuje jednoduché připojení téměř jakéhokoliv zdroje. Vše záleží na vašich potřebách a řešení, kterého chcete dosáhnout.

Traffic nemá žádné pevné vazby na ostatní moduly. Jeho benefity jsou však maximalizovány právě v kombinaci s ostaními moduly.

Traffic umožňuje využití vlastních datových zdrojů. Modul je rozšiřitelný a lze využít jeho Open API k vytvoření algoritmu na míru, lehce integrovatelného do zbytku systému.

Dopravní data v reálném čase
Hustota dopravy, historické přehledy, predikce a trendy
Parkovací místa
Dostupnost, management, statistiky a monitorování sledovaných parkovacích míst
Doba dojezdu
Doba dojezdu mezi dvěma body podložena dostupnými dopravními daty
Spádovost
Čas strávený na cestě do a z práce ve vašem městě zahrnující demografická data
Hustota dopravy
Výpočet intenzity dopravy z vícero zdrojů