Kooperativní dopravní inteligentní systémy

C-ITS zastřešuje standardizovanou komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou bez ohledu na výrobce vozidla, nebo infrastruktury. To vytváří příležitostí pro zvyšování bezpečnosti na silnicích a zlepšování plynulosti dopravy.

C-ITS je považováno za nezbytný krok k autonomní dopravě. Poskytuje nám však mnoho benefitů již dnes. Jedná se o decentralizovaný, zcela modulární ekosystém. Na základě nasazených částí je možné dosáhnout mnoha benefitů.

Jak může pomoci vašemu městu

Zefektivňuje veřejnou dopravu

Uděluje preferenci veřejné dopravě na světelně řízených křižovatkách

Zachraňuje životy

Policisté, sanitky a další vozidla záchranných složek dostávají prioritu na světelných křižovatkách

Informuje vás o vašem okolí

Poskytuje informace o typu, rychlosti a pozici vozidel, dopravní informace o okolní dopravě, chodcích a dalších objektech nepřipojených do C-ITS systému

Informuje řidiče

Automaticky zveřejňuje informace o plánovaných i neplánovaných pracích na silnicích, stojících vozidlech a neočekávaných změnách počasí

Vyměňuje data

Synchronizuje události a vyměňuje informace mezi jednotlivými C-ITS systémy Umožňuje jednotlivým C-ITS systémům sdílet informace napříč rozdílnými ekosystémy, stávajícími systémy a dopravními centry

C-ITS ekosystém

Integrační platforma a PKI

Řídící dopravní centra

Jednotky na infrastruktuře

Vozidlové jednotky

Mobilní aplikace Verification Suite

Ekosystem

Integrační platforma a PKI

Řídící dopravní centra

Jednotky na infrastruktuře

Vozidlové jednotky

Mobilní aplikace Verification Suite

notebook

C-ITS Backoffice

C-ITS Backoffice je centrem každého C-ITS systému. V architektuře C-ITS Backoffice slouží jako centrální C-ITS prvek.

Backoffice spravuje všechny typy připojených C-ITS jednotek a zajišťuje efektivní přenos všech C-ITS zpráv v daném ekosystému, a to hlavně v případě, kdy jednotky nemohou samy komunikovat prostřednictvím přímé rádiové komunikace. Koncept hybridní komunikace vzniká využitím dvou na sobě nezávislých kanálů C-ITS Backoffice a přímé

rádiové komunikace. Koncept hybridní komunikace vzniká využitím dvou na sobě nezávislých kanálů C-ITS Backoffice a přímé rádiové komunikace. Pracovníci dopravních dispečinků mohou zprávy jako práce na silnicích, uzavírky a varování před počasím přidávat manuálně. Data posbíraná C-ITS Backoffice jsou dále využívána  v ostatních modelech, například v modulu Traffic. Modul Traffic poskytuje analytické informace jako například doba  dojezdu. Ty mohou být poskytovány uživatelům ve formě IVI zprávy  (In Vehicle Information). Využíváno samosprávami, správci silnic a dopravci.

V souladu

ETSI standardy, C-Roads specifikace

Všestranný

Široká škála C-ITS use cases a zpráv

Uživatelsky přívětivý

Uživatelsky přívětivé webové prostředí

Výkonný

Plně hybridní systém – kompatibilní s ITS-G5, LTE, 5G, LAN

Sdílný

Zajišťuje výměnu vlastních zpráv a zpráv třetích stran s C-ITS systémy

Kompatibilní

Jednoduchá integrace jednotek RSU a OBU různých značek

Otevřený

Integrace se systémy třetích stran – dopravní řadiče, fleetová data

Bezpečný

Bezpečnost je garantována PKI
Integrační platforma

Integrační platforma slouží k synchronizaci událostí mezi jednotlivými C-ITS systémy.

To umožňuje jednotlivým C-ITS systémům sdílet informace napříč rozdílnými ekosystémy, stávajícími systémy a dopravními centry.

Integrační platforma šetří náklady nahrazením finančně náročných case-by-case integrací na míru.

image-first
image-second
Zabezpečení C-ITS pomocí PKI

Public Key Infrastructure distribuuje kryptografické klíče a autorizační tokeny. Je nutnou součástí bezpečnosti C-ITS.

Všechny přenesené zprávy jsou podepsány PKI klíčem. Zaregistrované části systému si pak na základě těchto klíčů mohou důvěřovat, a to i bez připojení k internetu.

PKI je vytvořeno dle specifických požadavků C-ITS systémů regulovaných ETSI standardy.

image-third
C-ITS Verification Suite

Nástroj C-ITS Verification Suite umožňuje uživateli nezávisle otestovat chování jakéhokoliv C-ITS systému.

Může být použit pro účely vývoje a pro ověření funkčnosti před reálným nasazením. Verification suite je dostupný jako set testovacího hardwaru a cloudové služby. Může být nakonfigurován k vysílání zpráv, dále zpracovaných testovaným zařízením.

Suite umožňuje správu testovacích scénářů, testy je možno spouštět opakovaně dle potřeby. Přijímá a hodnotí zprávy od testovaného zařízení. Dostupná je i historie testů. Poskytuje přehled proběhlých testů, jejich výsledků a pokroku dosaženého během testovací fáze, nebo C-ITS nasazení.

image-third

Aktuální

Suite je provozován v cloudu a vždy je v souladu s nejnovějšími C-ITS standardy

Kompatibilní

Suite je napojen na stejné PKI jako zbytek vašeho C-ITS systému

Nezávislý

Suite nezávisle ověřuje kompatibilitu komponentů třetích stran pro soulad se C-ITS

Evropský

Suite funguje na celém území Evropy a může být využit na území všech jejích států

Vozidlová jednotka a jednotka na infrastruktuře

Jednotka Smartgear C-ITS může být použita jako vozidlová jednotka (OBU), nebo jednotka na infrastruktuře (RSU). Dvojí využití pokrývá širokou škálu dopravních scénářů.

Provozní teplota

-40˚C až +85˚C

Rozměry

185x125x33 mm

Provozní vlhkost

10-95% (nekondenzující)

Váha

850 g

Specifikace hardwaru
 • CPU NXP i.MX6 4x1.2GHz
 • 1GB DDR3 RAM
 • eMMC 16 GB vestavěná
 • slot na SD kartu pro rozšíření paměti
 • eSIM a fyzický slot pro mobilní konektivitu
 • Ethernet 10/100 Mbps
Konektory
 • FAKRA (2x V2X, 2x LTE, 1x WiFi, 1x Bluetooth, 1x GPS)
 • Ethernet včetně PoE (M12 4 pin)
 • GPIO (Automotive AMP 2x16 pin)
 • RS232/RS485 (Automotive AMP 2x9 pin)
 • USB 2.0
Certifikáty
 • CE EU RED (Radio Equipment Directive)
 • EMC (Electromagnetic Compatibility)
 • Vibrační testy
 • Elektrická bezepčnost
 • Atest 8SD (E8)
 • EN 50155 ed.1

Instalací jednotky (OBU) do vozidel nedisponujících prvky C-ITS se tyto funkce zpřístupňují ve vozidlech, jako jsou vozidla městské hromadné dopravy a IZS vozidla. Instalací jednotky na infrastrukturu (RSU) se rozšiřuje oblast C-ITS využití.

mobile-app
HMI mobilní aplikace

Aplikace HMI pro mobilní telefony a tablety plní účel uživatelského rozhraní a zobrazuje řidiči relevantní C-ITS zprávy.

Aplikace slouží primárně jako demonstrační nástroj. Jádro aplikace je možno integrovat do jakékoliv aplikace již využívané vaším městem, nebo zemí a tím poskytnout C-ITS benefity občanům vašeho města a jeho návštěvníkům.

Přívětivost

Zobrazování relevantních C-ITS zpráv v uživatelsky přívětivém prostředí

Sdílení

Tvorba dopravních událostí a vysílání vlastních C-ITS zpráv

Prostředí

Zobrazování C-ITS zpráv ve vašem okolí na mapě

Kompatibilita

V souladu se C-Roads C2C use cases

Relevantnost

Filtrování zobrazených C-ITS zpráv dle uživatelské preference

Bez omezení

Aplikace podporuje veškeré C-ITS zprávy, které jsou v souladu s ETSI standardy
mobile-app