background-image

Platforma chytré mobility

Modulární, bezpečná, inteligentní a rozšiřitelná softwarová platforma. Shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje data z mnoha zdrojů. jedná autonomně, nebo je vaším chytrým asistentem při rozhodování.
Platforma je složena z na sobě nezávislých modulů, každý modul pokrývá specifickou oblast. Díky kombinaci modulů platforma řeší každodenní problémy vašeho města a jeho občanů. INTIQ je rozšiřitelný a je možné ho integrovat do vaší existující infrastruktury. Je provozována ve variantě SaaS, nebo on-premise modu a vždy se přizpůsobí vašim potřebám.

Platforma plná benefitů, dostupná ve vašem městě. Okamžitě.

Kratší dojezdová doba

Vozidla IZS a MHD dostanou přednostně zelenou na světelně řízených křižovatkách. Tím je zajištěna kratší dojezdová doba v naléhavých případech.

Doprava pod kontrolou

Monitoring dopravního proudu prostřednictvím velkého množství detektorů poskytuje správě města aktuální přehled o stavu dopravy a jejích statistikách.

Městská doprava pod kontrolou

Omezením vjezdů vozidel do oblastí s omezeným přístupem zamezuje nechtěné dopravě a chrání měkké cíle.

Open data

Shromažďuje, zpracovává a poskytuje informace. Sdružování dopravních dat na jedné platformě s flexibilním rozhraním umožňuje mnoho integrací.

Co děláme

INTENS Corporation je technologickým lídrem v oblasti kooperativních systémů. Propojujeme pohybová data z dopravních senzorů a prvků na infrastruktuře s jednotlivými účastníky silničního provozu.

Tvoříme svět, kde si vozidla rozumí nehledě na typ, výrobce, model nebo vybavení. Už dnes přinášíme řešení, která směřují k bezpečnější, plynulejší a komfortnější mobilitě zítřka.

Dopravní data a analýzy
Pilotní testování a ověřování C-ITS systémů
Studie proveditelnosti a konzultace
Tvorba kompletních systémů a integrace
Provoz a správa softwarových řešení
Řešení a vývoj na míru