Sjednocená správa zařízení

INTIQ sjednocuje správu různých zařízení na jedné platformě za účelem sběru, zpracování a poskytování informací. Připojená zařízení jsou monitorována a jejich kontrolou se včas předchází selháním a výpadkům.

Sledování doby běhu

Monitorování a vyhodnocování doby provozuschopnosti zařízení ve vztahu k SLA parametrům

Upozornění

Upozornění uživatele platformy  a správce zařízení na problém  v reálném čase

Bezpečnost

S vaším systémem mohou komunikovat pouze autorizovaná zařízení a softwarové služby

Topologie

Mapování zařízení a služeb do topologie stromu, konec falešným upozorněním v případě výpadku síťového prvku

Správa přístupů

Výrobci a správci infrastruktury mohou mít nastaven přístup pouze k jejich vlastním zařízením

Diagnostika

Kontrola stavů, sbírání záznamů, diagnostické testy na podporovaných zařízeních

Zabezpečení koncových bodů

Ochrana zařízení pomocí ochranného spínače a prvky geofencingu

Otevřený a připravený

Snadné připojení již běžících systémů a zařízení ve vašem městě s využitím OPEN API, nebo SNMP ke správě a monitorování všech zařízení v jednom sdíleném uživatelském rozhraní