Kontrola vstupů a ochrana měkkých cílů

ACCM modul umožňuje kontrolu vstupů osob a vozidel do specifikovaných městských oblastí. Může být využit jako nástroj k zajištění bezpečnosti, ke kontrole vstupů do objektů jako jsou nemocnice a školy, k omezení dopravy v historických a rezidenčních oblastech. Řešení se vyvíjí spolu s vaším městem a umožňuje nasazení a připojení nových lokací. Vše je přizpůsobitelné vašim potřebám.
ACCM může využít vašich současných datových zdrojů, například databázi vozidel a osob. Systém může fungovat zcela autonomně, nebo v modu s obsluhou kdy systém poskytuje doporučení na základě dat poskytnutých z vícero zdrojů. Finální rozhodnutí o přístupu je však vydáno člověkem.

Rozvoj města na základě dat

Klidnější město

Předchází nechtěné dopravě v historických centrech, vnitřních částech měst a oblastech s vysokou koncentrací chodců povolením vstupů do těchto oblastí pouze vybraným vozidlům.

Efektivní bezpečnost

Zefektivňuje bezpečnostní kontroly přijíždějících vozidel a osob pomocí ověření v různých datových zdrojích a autonomně povoluje vstup, nebo poskytuje potřebná doporučení bezpečnostním složkám.

Ochrana měkkých cílů

Nástroje poskytnuté bezpečnostním složkám zvyšují bezpečnost a efektivitu ochrany občanů.

access-control-image

Access Control Management

Modul Access Control Management (ACCM) je řešení využívané městy ke kontrole přístupu do vyhrazených zón. Vztahuje se na vozidla i občany. Reguluje vjezdy vozidel a vstup občanů do oblastí s mezeným přístupem, například historické zóny, rezidenční oblasti, nemocnice, kampusy a okolí vládních budov.

ACCM kombinuje širokou škálu identifikátorů k ověření jako jsou registrační značky, RFID karty, C-ITS jednotky, nebo video analýzy.

Vstupní body mohou být nakonfigurovány k udělování přístupu autorizovaným uživatelům, nebo fungují v modu s obsluhou. V modu s obsluhou systém poskytuje doporučení na základě dat poskytnutých z vícero zdrojů. Finální rozhodnutí o přístupu je však vydáno pověřenou obsluhou.

Koncový uživatel může spravovat vlastní přístup. To je primárně využíváno v samoobslužných občanských portálech. Unikátnost ACCM modulu dále spočívá v možnosti nastavení bezpečnostních módů a podpoře bezpečnostních aplikací.

Modul je možno připojit na národní dopravní registr a na základě odpovídajících atributů může rozhodovat autonomně, nebo poskytovat cenná data bezpečnostním složkám. Bezpečnostní složky si data zobrazí ve webové aplikaci, v terénu mohou využít mobilní aplikace.

ACCM je technologicky nezávislý, lze do něj tedy integrovat rozdílné technologie pro detekci identifikátorů a rovněž i různé technologie pro řízení či kontrolu vstupů jako jsou výsuvné vjezdové sloupky, brány, zámky. Po schválení přístupu je systémem odeslán povel na vybrané přístupové zařízení, které zajistí vpuštění subjektu (vozidla, osoby) do kontrolovaného prostoru.

Bezpečný
Ověření využitím rozmanitých identifikátorů
Všestranný
Množství zón a lokací v jednom systému
Otevřený
Integrace zařízení různých výrobců
Předvídatelný
Dopravní a bezpečnostní scénáře na míru
Spravován uživatelem
K prověření a kontrolám v terénu strážníci využijí mobilní aplikace
Připraven do terénu
K prověření a kontrolám v terénu strážníci využijí mobilní aplikace
Plná kontrola
Webová aplikace slouží k plné kontrole monitorovaných území
Seznamy
Předem schválených a nebezpečných subjektů